ОБЩИ УСЛОВИЯ НА TheHost.BG “Айти Фактори” ЕООД, актуални към 14.07.2022г.

Споделената хостинг услуга има за цел предлагането на използване на ресурсите на един сървър от определен брой потребители. За да се избегне консумацията на прекалено много ресурси от един потребител за сметка на останалите, са въведени следните ограничения за всеки отделен хостинг пакет: пространство, процесорни ядра, виртуална RAM памет, I/O операции.

Предоставеното дисково пространство от Доставчика не може да бъде използвано единствено за цел backup. Това се отнася единствено за услуги, спадащи в категория „Споделен Хостинг” и “Реселър Хостинг”. Пространството може да бъде използвано само за нуждите на уеб сайтовете, които се хостват на хостинг акаунта на Потребителя. Потребители, които нарушат тези условия, ще бъдат известени чрез мейл и ще им бъде даден срок от 24 часа, в рамките на които да предприемат нужните мерки. Ако нарушението не бъде преустановено в дадения срок, хостинг акаунтът ще бъде спрян.

Доставчикът не носи отговорност за промени, които са причинено от допълнителни софтуери като cPanel, Litespeed, Softaculous и други.

Доставчикът не носи отговорност за коректната работа или ограничения, които са предоставени от трети страни като cPanel, Litespeed, Softaculous и други.

Доставчикът категорично забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или връзки върху хостваните уеб сайтове:

 1. Torrent links (Torrent tracker)
 2. Софтуер за изпращане на СПАМ съобщения
 3. Порнографски издания
 4. Файлов download
 5. Background процеси (proxy server, чат сесии)
 6. IRC, psyBNC и подобни приложения
 7. Хакерски програми или архиви
 8. Warez съдържание
 9. Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing
 10. Скриптове или програми, целящи DDoS (Denial of Service)
 11. Съдържание, нарушаващо авторски права
 12. Съдържание, нарушаващо законодателството на Република България и/или Европейски правни норми или Директиви

Изпращането на масови, комерсиални съобщения по имейл (Търговски съобщения) през Интернет (наречено още SPAM) от сървъри, принадлежащи на Доставчика е забранено и при констатиране на такива и при установяване на SPAM нарушител, Доставчикът ще премахне без предупреждение Потребителя (акаунта). За „СПАМ“ ще се счита също и всяко следващо поискано или не поискано търговско съобщение след 200/300/500 (двеста/триста/петстотин, съответно на TheHost-One, TheHost Pro и TheHost MAX), изпратени в рамките на 1 час или повече от 20 e-mail съобщения за 1 минута, независимо дали са изпратени през e-mail софтуерно приложение на компютър на Потребителя или през уеб базирано софтуерно приложение като phpList / ccMail или други. Лимитът за изпращане на мейли на час за всички Реселър акаунти и подакаунти е 200 на час.

В случай на разпращане на не поискани съобщения през контакт или форми за регистрация Доставчикът запазва правото си да ограничи e-mail услугата на клиента.

Потребителите се считат за уведомени, че прекалено бързото или прекалено масивното изпращане на e-mail-и може да доведе до неприятни ограничения от глобалните e-mail доставчици като Microsoft / Yahoo / Google. При системно ограничаване на глобалните e-mail доставчици, Доставчикът има право да санкционира потребителя и ограничи услугата му за да сведе до минимум щетите върху репутацията на IP ресурсите си.

Semi-Managed VPS представлява услуга, при която Потребителят получава пълен достъп до поръчаният от него Виртуален Сървър и го управлява самостоятелно. Това включва както самото съдържание, което е качено на сървъра, така и прилежащите към него Операционна система, системни услуги и други.

При възникване на проблем, Потребителят има право да се допита до Доставчика за евентуално решение. При възможност, освен в случаите, в които съдействието би представлявало полагане на прекомерни усилия, последният може да предприеме действия, но не е задължен за това.

Доставчикът не носи отговорност за разположеното съдържание на този вид услуга, която се управлява от самия потребител.

Managed VPS, при която Потребителят получава ограничен или пълен достъп до нея. Грижа за самия сървър, операционна система, системни услуги и други се поемат от Доставчика. Също така, при техническа необходимост, могат да бъдат инсталиран, променян и обновяван сървърния софтуер, операционна система, контролен панел или други с цел обезпечаване на оптималното и сигурно функциониране на услугата.

Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, което Потребителят е разположил на тази услуга.

Отговаряне и адресиране на въпроси/ искания чрез тикетинг системата ни – https://thehost.bg/client/submitticket.php?step=2&deptid=1

Доставчикът се стреми да отговори на запитване незабавно. При положение, че отговор не е постъпил до 60 мин, поради техническа и/или друга обективна причина, отговор на запитването ще бъде изпратен веднага след отпадане на обективната пречка за осъществяване на обратна връзка.

Доставчикът се задължава да сканира и преглежда с антивирусна и други налични програми съдържанието на клиентите, които използват Споделен Хостинг.

Потребителят се съгласява да отговаря самостоятелно за файловете си и състоянието им, ако използва VPS Хостинг услуга без поддръжка от страна на Доставчика (Semi-Managed VPS).

Потребителят се съгласява да отговаря сам за файловете си и състоянието им, ако използва Нает Сървър без поддръжка от страна на Доставчика.

Потребителят се съгласява, че ограничаването или прекъсването на услугата му, било то VPS или Нает Сървър, може да бъде предизвикано от неизпълнение за адекватна поддръжка на услугата.

Доставчикът предоставя Услугата Ежедневен backup за Споделен хостинг. Платформата на Доставчика извършва няколко архива/ backups върху собственото си оборудване на определен период по собствено усмотрение. Типично биват запазени до 14 архивни копия.

Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него, за своите нужди в случай на форсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването на Доставчика, действия или бездействия на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.

Доставчикът си запазва правото да изключва файлове с голям размер, специфични разширения /tgz, rar, zip, mp3, mp4, avi, iso, bakm mov, sql, gz и други/ или определени директории при създаването на архивни копия и файлове, качени с цел архивиране, за да бъде избегнато натоварване на системата.

Потребителят се съгласява, че всяко негово действие може да бъде записвано в системни логове.

Потребителят се съгласява, че всяко зловредно действие срещу системата или срещу сигурността на системата може да доведе до деактивиране на неговата услуга.

Потребителят носи отговорност за всички действия, които трети лица могат да изпълнят, използвайки неговия ключ или паролата му.

Доставчикът не носи отговорност за прекъсване на услугата, които не са по негова вина, например:

 1. Проблем, предизвикан от потребител, които е нарушил условията за използване на услугите, и е предизвикал ограничиаване на свързаността, предлагана за общо ползване;
 2. Проблем, предизвикан на хардуерно ниво, който не може да бъде контролиран и поправен в нормалните 50-60 минути;
 3. Проблем, предизвикан от атаки (DDOS) или неправилни потребителски настройки;

Доставчика не носи отговорност в случаите, свързани със задействане/достигане на сървърни ограничения, в които системите за сигурност автоматично забраняват временно страниците, както и когато вътрешните системи временно ограничат достъпа на Интернет страница, с цел запазване качеството на предлаганата услуга.

Доставчикът се задължава да прегледа точната причина, поради която се е случило прекъсване на достъп до услугата и да направи всичко възможно да помогне на Потребителя за разрешаване на проблема.

Доставчикът се задължава да обясни в детайли причината за всички прекъсвания на услугите, които Потребителят ползва.

Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да установи връзка към услугата си, освен ако причината не е в самия Доставчик.

Доставчикът не носи отговорност при възникването на форсмажорни обстоятелства като пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и други.

Клиентът е длъжен да води всяка кореспонденция с трети страни, с които има договорни отношения, при отстраняването на даден проблем, свързан с приложенията, хоствани на сървъри на Доставчика. Доставчикът може да изиска допълнителна информация, целяща да допълни първоначално подадената от Клиента и чието предназначение е да доизясни причината за възникналия казус или проблем.

За да използва предоставените Услуги, Потребителят следва да се регистрира, като предостави необходимата информация при попълване на регистрационната форма и заплати съответната абонаментна такса.

Доставчикът издава фактура, която се изпраща по посочения електронен адрес /email/ в регистрационната форма. При плащане с карта, можете да получите касов бон в наш офис или по пощата за ваша сметка или същият да бъде изпратен по електронен път /email/ на посоченият в регистрационната форма електронен адрес. При липса на изрично отправено искане за изпращане чрез куриер на издадения касов бон в рамките на деня на заплащане на абонаментната такса, както и при не посещаване на наш офис, в същия срок, с оглед физическото получаване на издадения касов бон, Потребителят конклудентно се съгласява касовият бон да му бъде изпратен на посочения в регистрационната форма електронен адрес, с което ангажиментът за предоставяне на касов бон от страна на доставчика се счита за изпълнен.

Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато данните, предоставени от Потребителя, са грешни, непълни или неточни и това е довело до отказ на регистрация.

Доставчикът дава на Потребителя възможност за подновяване на периода, за който е регистриран избрания от Потребителя домейн, като преди изтичане на заявения от Потребителя срок на регистрация на домейна, Доставчикът му изпраща напомнящи електронни писма на посочения от него e-mail адрес.

Посоченият от Потребителят електронен адрес се счита за официален адрес за кореспонденция и всички писма изпратени до него, се считат за редовно връчени.

Доставчикът не носи отговорност, ако след изтичане на срока на регистрация, името на домейна е било заявено и/или регистрирано от трето лице, цената за нова регистрация или подновяване е по-висока, домейнът не функционира или е изтрит от регистрите, поради това че Потребителят не е заплатил своевременно за продължаване срока на неговата регистрация.

Домейн не може да бъде трансфериран навън преди да е навършил 60 дни от датата на регистрация, както и след като е изтекъл или остават по-малко от две седмици преди датата на изтичане.

Достъвчикът не предлага регистрацията на премиум домейни.

Някои домейн разширения притежават гратисен период, през който домейн името може да бъде подновено на стандартна му цена. Достъвчикът не определя наличието или липсата на такъв период, както и времетраенето му.

Доставчикът не носи отговорност, в случай че регистрара наложи наказателна такса за подновяването на домейн име след неговия период на изтичане. Такса се определя от Главния регистратор като Потребителят е длъжен да се запознае с определените условия на Главния регистратор. С подаването на заявление за регистрация на домейн Потребителя приема условията и на Главния регистратор.

Доставчикът се задължава да запазва съдържанието на временно спрени акаунти към услугите споделен хостинг в продължение на 45 дни. Времето за съхранение на данни върху виртуални сървъри, които не са подновени или са спрени, е 30 дни.

Материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчик и са защитени от Закона за авторските права и останалите закони за интелектуална собственост.

Доставчикът си запазва правото да ограничава или напълно изключва сайтове, които използват чужда интелектуална собственост по една или друга причина на уеб сайта си без съгласието на реалния собственик, който евентуално предлага тази собственост срещу заплащане.

Доставчикът не предоставя никаква информация за клиентите си на трети лица (освен публичната информация за домейните), освен ако бъде поискана от официалните органи съд и прокуратура. Потребителят се съгласява Доставчикът да използва предоставените лични данни с цел доставка и поддръжка на предлаганите услуги.

Писмената или устна кореспонденция, между страните е конфиденциална и е недопустимо да бъде публикувана в печатни и електронни медии (включително интернет сайтове).

Доставчикът не носи отговорност при промяна на вида или функционалността на външни доставчици.

Във връзка с предоставянето на нашите клиенти на услуги дистанционно и по електронен път и съгласно действащото законодателство в страната, съгласието с общите условия в процеса на поръчка има силата на договор, сключен от разстояние. Подаването на заявление на регистрация на домейн представлява конклудентно действие по приемане на общите условия.

Възможните методи за разплащане на сайта са – Кредитни/Дебитни карти, банков превод и PayPal.

Всички плащания са крайни и сумите не подлежат на възстановяване при отказ от закупените услуги.

Юридическото лице, предоставящо услугите:

Айти Фактори ЕООД
ЕИК: 204636909
ДДС номер: BG204636909

Адрес: гр. Пловдив, ул. Лебед 2

МОЛ: Генади Петков